Het Big5Profiles Coach Plan

Het Big5Profiles Coach Plan

Prachtig natuurlijk die mooie Big5Profiles rapportages maar hoe zet je die nu effectief in? Daarvoor heb ik het Big5Profiles Coach Plan ontwikkeld.

Wat is het Big5Profiles Coach Plan?

Het Coach Plan is een raamwerk waarmee ik jou begeleid. Het voordeel van dit raamwerk is dat het je de noodzakelijke houvast geeft om echt samen aan de slag te gaan zonder dat het je iets oplegt. Hierdoor is dit raamwerk breed inzetbaar.

Deze aanpak zorgt ervoor dat het plan zeker voor voor jou geschikt is. Wat jouw coach vraag ook is, met het Big5Profiles Coach Plan help ik jou duurzaam jou doelen te bereiken. Het Coach Plan helpt jou om ook na de coaching door te blijven ontwikkelen en doelen te halen.

woman in white crew-neck T-shirt holding her head

Wat doet dit plan voor mij?

Door jarenlange ervaring in het coachen van teams werd ik me er steeds bewuster hoe ontzettend lastig gedragsverandering is te realiseren. Zeker als er weinig structuur zit in het borgen van de opgedane kennis en de verandering zelf.

Het Big5Profiles Coach Plan helpt jou door een plan aan te reiken waarmee gedragsverandering geborgen wordt. Hierdoor ga je blijvend resultaat realiseren. Je leert in het coaching traject niet alleen ander gedrag aan maar ook hoe dat gedrag vastgehouden kan worden, zelfs tot lang nadat het coaching traject is afgerond.

Geen programma, wel een plan

Het is een bewuste keuze om een plan voor je te maken en geen compleet programma. Jouw coach vraag is uniek, een programma is meer een 13-in-een-dozijn oplossing. Dit plan geeft jou een methode om verandering te realiseren en te behouden.

Hoe ziet het plan eruit?

Het plan is uiterst simpel. De eerste stap is uitzoeken wie bent en wat jouw drijfveren zijn. Uiteraard doen we dit aan de hand van onze Big5Profiles persoonlijkheid en drijfveren test. Als we duidelijk hebben wie jij bent, waar je nu staat en hoe je daar bent gekomen, gaan we aan de slag.

Tijdens de uitvoering van het plan ga ik je niet alleen helpen doelen te realiseren maar ga ik je ook leren hoe deze doelen blijvend gerealiseerd kunnen worden. Ook wanneer na de coaching sessies nieuwe doelen ontstaan waar je mee aan de slag wilt.

Hieronder geef ik je een stap voor stap overzicht van hoe dat plan er in de praktijk uitziet.

1. Spanning

Je wilt iets aanpassen in jouw leven. Zo kan het zijn dat je wil afvallen, je niet prettig voelt in de huidige baan of misschien is er wel iets heel anders. Je ervaart dit als iets onprettigs. Vanbinnen voelt dit als een spanning. Dit is het startpunt van iedere verandering. Je ervaart ergens een spanning over die je graag zou willen oplossen.

In deze eerste stap ga je onderzoeken wat die spanning is, waar deze vandaan komt en waarom deze spanning ervaren wordt. De informatie die daar verzameld wordt gaat je helpen in de 2e stap.

2. Visualiseer

Hoe zou het leven zijn zonder die spanning? Dat is de vraag die centraal staat in deze stap. Mensen zijn van nature visueel ingesteld. De een wat meer dan de ander maar evolutionair gezien is visualiseren een belangrijke overlevingsstrategie.

Maar het helpt niet alleen bij het overleven. Ook voor verandering is het een heel mooi middel. Jezelf visueel voorstellen hoe de verbeterde situatie eruit ziet geeft je een perfecte indruk en motivatie om er echt voor te gaan.

In deze stap ga je leren hoe je die verbeterde situatie – zonder spanning – voor je kan zien.

3. Roadmap

We hebben nu samen bepaald waar je nu staat. Ook weet je nu waar je naartoe wil, hoe de ideale situatie eruit ziet. Tijd dus om de navigatie in te stellen en de roadmap vast te leggen.

Het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie bepaald hoe lang de route zal zijn. Dit is prima te vergelijken met een auto vakantie. Als je in het midden van het land woont en op vakantie gaat naar Drenthe ziet je roadmap er heel anders uit dan wanneer je naar zuid Frankrijk rijd.

Wanneer het verschil groot is, is de reis ook veel lastiger te overzien. De reis naar Drenthe plan je in een rit. De reis naar zuid Frankrijk deel je op: eerst voorbij de grens met België, dan de grens met Frankrijk, dan Parijs voorbij vervolgens Lyon om tot slot aan te komen bij de Franse kust.

Dit doen we ook met jouw persoonlijke reis. Hoe verder de huidige en gewenste situatie uit elkaar liggen des te meer stappen zullen er genomen moeten worden. Eigenlijk best logisch maar op deze manier maak je de reis zichtbaar voor jezelf.

4. Stappen

De bestemming, het eindpunt en de route zijn vastgesteld. Tijd dus om te bepalen wat de eerste stap gaat worden. In deze fase zorg je ervoor dat de stappen in de roadmap duidelijk zijn. Zeker bij een lang traject is het niet zinvol om meteen alle stappen uit te werken. De eerste 2 of 3 stappen uitwerken is voor nu zeker goed genoeg.

In deze fase zorgen we ervoor dat de eerste stappen duidelijk zijn. Wat wordt er verwacht? Hoe ‘meten’ we het resultaat van de stappen? Wat doen we als de stap toch niet blijkt te werken? Wanneer beslissen we dat?
Als onder andere deze vragen beantwoord zijn, ga je aan de slag met de volgende fase van het Big5Profiles Coach Plan!

5. Commitment

Er zijn prachtige ideeën ontstaan bij jou. Het is nu dan toch echt tijd om aan de slag te gaan. In deze fase staat commitment centraal. In deze fase bepalen we of de eerste stap uit de roadmap echt jouw eerste stap gaat zijn.

Er kunnen in deze fase nog twijfels zijn. “Is het echt volkomen duidelijk wat de eerste stap inhoud?” en “Is het goed genoeg voor nu en veilig genoeg om te proberen?” zijn vragen die beide positief beantwoord moeten worden.

Als dat het geval is gaan we echt aan de slag met stap 1 uit de roadmap. Echte commitment dus!

6. Leerweg

Met de gemaakte commitment nog vers in het geheugen is het tijd om echt aan de slag te gaan. Het is heel belangrijk bij deze fase te erkennen dat dit een leerweg is. Er zullen dingen op het pad komen die goed werken. Er zullen dingen op het pad komen die minder goed of zelfs helemaal niet werken. Door te erkennen dat dit een leerweg is kunnen dingen die minder goed gaan, gezien worden als leermomenten in plaats van faal momenten.

In deze mindset ga ik jou begeleiden. In deze fase ga ik je ook de spiegel voorhouden en verwijzen naar de commitment die je gedaan hebt. Deze fase is best kort, dus kan je best even door de zure appel heen bijten als de commitment voor de stap lastig blijkt te zijn.

Het allerbelangrijkste is dat het gaat om een leerweg. Goed bijhouden wat er gebeurt, wat voor een gevoel daar bij komt kijken en wat de impact is, is enorm waardevol voor de volgende stap.

7. Evaluatie

Evalueer wat er in de vorige fase is gebeurt. Gebruik de geleerde lessen om afspraken te maken voor de volgende spanning die opgelost moet worden.

Ook de vraag of de gedane acties hebben bijgedragen en leiden tot de volgende stap op de roadmap is een belangrijk vraagstuk.

Als je naar zuid Frankrijk rijd kan het ook zomaar zijn dat je ergens in de file komt. De tijd die je daaraan kwijt geraakt bent zorgt ervoor dat je nog niet naar de volgende stap kunt. Immers als je lang in de file in België hebt gestaan, kun je niet ineens bij Parijs doorgaan. Je zult nog een extra stukje weg af moeten leggen. De inspanningen zijn niet voor niets geweest maar er moet nog een stukje overbrugt worden.

Zo kan het zijn dat de spanning uit de stap waar je aan werkte gedeeltelijk is volbracht. Dit zorgt ervoor dat je goed moet kijken hoe de tussenstap die nu gemaakt moet worden eruit komt te zien. Het is goed mogelijk dat de te nemen stap net iets anders zijn dan toen begonnen werd aan de huidige stap. Evalueren en nieuwe de nieuw ontstane spanning beschrijven, is hier het devies!

Doorlopend proces

Het Big5Profiles Coach Plan is een doorlopend proces. Wanneer we bij de 7e fase aangekomen zijn, zullen uit de evaluatie nieuwe spanningen naar voren komen. Deze nieuwe spanningen worden in fase 1 weer vastgesteld, in fase 2 wordt de gewenste situatie gevisualiseerd, enz.

Door dit plan herhaaldelijk te blijven doorlopen ontstaat een gedragsverandering. Niet alleen het gewenste gedrag waarvoor je met dit plan begonnen bent maar ook de manier waarop je omgaat met spanning en onzekerheid. Je leert om je eigen gedrag te beïnvloeden en desgewenst te veranderen.

Er is meer dan alleen een stappen plan

Bij het Big5Profiles Coach Plan hoort een uitgebreide set aan tools en schema’s waarmee ik je nog beter kan helpen.

Ben jij benieuwd wat het Big5Profiles Coach Plan voor jou kan betekenen? In een gratis strategiegesprek vertel ik je graag meer over de mogelijkheden en kunnen we samen ontdekken of ik jou met jouw coach vraag kan helpen!