Zelfsturende teams

Agile werken, Scrum, Kanban, het vraagt allemaal om zelfsturende teams. Deze zelfsturing vraagt om een heel nieuwe samenwerking. Waar begin je?

Steeds meer organisaties werken op een of andere manier met zelfsturende teams. Ze implementeren methoden als Scrum of Kanban of gaan aan de slag met Agile coaches.

Voor veel mensen is het omschakelen van de ‘oude manier’ van werken naar de ‘nieuwe manier’ van werken een hele omschakeling. Het vraag heel andere competenties en stelt heel andere eisen aan het gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers.

Gedrag als basis voorteamontwikkeling

Onze oplossing laat je op gebied van zowel persoonlijkheid als gedrag zien waar de overeenkomsten en waar de verschillen zitten tussen wat medewerkers kunnen inbrengen en wat er van ze verwacht wordt.

Dit maakt de Big5Profiles teampersoonlijkheidstest het ideale startpunt wanneer je aan de slag wilt met zelfsturende teams.

Zelfsturende teams met Big5Profiles

Met zelfsturende teams aan de slag op basis van de inzichten van Big5Profiles is heel eenvoudig. Je besteld onze team persoonlijkheidstest en gaat meteen met je team aan de slag.

Je krijgt met de teampersoonlijkheidstest:

  • Inzicht in de persoonlijkheid van de individuele teamleden
  • Inzicht in het gewenste, acceptabele en niet acceptabele gedrag
  • Inzicht in de match tussen gewenste situatie en werkelijke situatie

De teampersoonlijkheidstest kost slechts € 199,- per teamlid.

Aantal teamleden: