Cultuurverandering

Je bedrijf is gegroeid. Je merkt dat je daardoor steeds stugger bent gaan worden en medewerkers steeds vaker verantwoording afschuiven. Tijd voor een cultuurverandering. Maar waar begin je?

Wanneer je bedrijf groeit ga je vroeg of laat op het punt komen dat je merkt dat ‘het niet meer is wat het was’. Er zijn veel nieuwe mensen bij gekomen en van de mensen die er in het begin bij waren zijn er ook weer een aantal vertrokken.

Je merkt dat binnen jouw bedrijf een cultuuromslag heeft plaatsgevonden. Niet ineens maar langzaam aan door de jaren heen. Natuurlijk zie je dat het heel goed gaat binnen het bedrijf maar je ziet ook dat er meer afstand is tussen de medewerkers. Ze voelen elkaar minder aan en er ontstaan eilandjes.

Gedrag als basis voorteamontwikkeling

Je verlangt terug naar de ‘goede oude tijd’ en zou graag de werksfeer weer beleven van toen. Je wilt de cultuur van je bedrijf veranderen. Onze oplossing helpt je daarbij door op gebied van zowel persoonlijkheid als gedrag te laten zien waar de overeenkomsten en waar de verschillen zitten tussen medewerkers.

Dit maakt de Big5Profiles teampersoonlijkheidstest het ideale startpunt om te beginnen met cultuurverandering. Je wordt in staat gesteld de juiste mensen bij elkaar te zoeken en invloed op het gedrag uit te oefenen.

Cultuurverandering met Big5Profiles

Met cultuurverandering aan de slag op basis van de inzichten van Big5Profiles is heel eenvoudig. Je besteld onze team persoonlijkheidstest en gaat meteen met je teams en organisatie aan de slag.

Je krijgt met de teampersoonlijkheidstest:

  • Inzicht in de persoonlijkheid van de individuele teamleden
  • Inzicht in het gewenste, acceptabele en niet acceptabele gedrag
  • Inzicht in de match tussen gewenste situatie en werkelijke situatie

De teampersoonlijkheidstest kost slechts € 199,- per teamlid.

Aantal teamleden: