De praktijk

Op de werkvloer moet steeds meer gebeuren in minder tijd. We hebben het drukker dan ooit. Veel organisaties hebben processen ingericht die ervoor moeten zorgen dat alles soepel blijft verlopen. Helaas zijn die organisaties daardoor zo gefocust op die processen dat ze vergeten waar het echt om draait: de mensen.

De processen helpen de organisaties wel maar het werk wordt gedaan door de mensen. Hoe goed het proces ook is bedacht, de mensen zorgen er samen voor dat het wel of juist niet werkt.

Het team

We werken steeds meer en vaker met andere in teams samen. Waar we vroeger nog wel eens alleen ons werk deden is dit in de huidige tijd bijna nooit meer het geval. Samenwerken in een team heeft nu eenmaal veel voordelen. Het samenwerken binnen een team kent ook zijn eigen uitdagingen. Zeker voor leidinggevende verandert de manier waarop ze leiding moeten geven aan de teamleden en het team. Vaak wordt er bij het vormen van een nieuw team een groepje mensen bij elkaar gezet die samen over de juiste competenties beschikken om het werk te kunnen uitvoeren dat nodig is. Het team wordt uitsluitend samengesteld op basis van de vaardigheden van de medewerkers. Er wordt geen aandacht besteed aan de persoonlijkheid van de teamleden en niet gekeken of de teamleden ook bij elkaar passen.

Van een team wordt verwacht dat deze als een entiteit functioneert. Maar door gebrek aan aandacht voor de persoonlijke kant van het team vormen de teams in de realiteit geen entiteit. De verwachten die worden gesteld aan het team komen daardoor niet overeen met wat het team kan leveren waardoor er spanning en druk ontstaat tussen de leidinggevende en het team. Onderlinge discussies en conflicten tussen teamleden zijn geen uitzondering met als resultaat een team dat niet in balans is en daardoor niet optimaal kan presteren.

Werkstress

Veranderingen binnen een organisatie of team veroorzaken een bepaalde vorm van stress bij de medewerkers en teams. Deze stress zou echter snel moeten verdwijnen waarna er weer stabiliteit wordt gecreëerd. Maar als er te veel achter elkaar wordt veranderd dan zorgt dit voor een constante druk op de teams en medewerkers. Gemiddeld duurt het introduceren van een nieuwe manier van werken vaak elke jaren voordat deze echt effectief is opgenomen binnen een organisatie. Teams hebben tijd en ondersteuning nodig om effectief de omschakeling te kunnen maken. Als leidinggevende van een team is het van belang om stil te staan bij de behoeftes van het team en rekening te houden met de impact die de verandering van werkwijze heeft op de samenwerking binnen het team. Niet iedereen vindt verandering namelijk even makkelijk en dit zorgt voor druk en onrust binnen een team.

Door gebrek aan inzicht en aandacht voor de persoonlijkheid van de teamleden en het team ontstaat er onbalans en stress binnen het team. Als deze onbehandeld blijft zal dit leiden tot een verminderde productiviteit en motivatie van het team. Als de leidinggevende de balans binnen het team niet weet te herstellen zal dit uitmonden in een verhoogd ziekteverzuim een verhoogde kans op burn-out of het vertrek van teamleden.

Ontwikkeling

Als organisatie en team ben je constant in beweging. De markt en de omstandigheden waarin we ons werk moeten uitvoeren veranderen steeds sneller. Als leidinggevende heb je de uitdaging om deze veranderingen te volgen en daar effectief op in te spelen. Door de hoge werkdruk wordt de tijd voor ontwikkeling van het team al snel vergeten. Waardoor het adopteren van nieuwe manieren van werken achterblijven en de werkdruk nog verder toeneemt. Als leidinggevende niet de juiste prioriteit en aandacht geven aan de persoonlijkheid en ontwikkeling van het team zakt de productiviteit en de stabiliteit van het team steeds verder. Als dit gebeurt wordt het steeds lastiger om de motivatie binnen het team terug te winnen.