ISFP, De MBTI Componist

ISFP, De MBTI Componist

De ISFP heeft Introverted Feeling als dominante functie, gebruikt Sensing als hulpfunctie en kijkt met een Perceiving blik naar de wereld.

Dit is de favoriete manier van de ISFP om situaties en vraagstukken te lijf te gaan. iNtuition en Thinking komen pas daarna. De ISFP leeft in het hier en nu en houdt niet zo van vooruit plannen. Daarnaast is hij allergisch voor conflicten: een van de redenen waarom dit MBTI-type zijn eigen normen en waarden nooit zal opdringen aan anderen. Die normen en waarden zijn wel belangrijk voor hemzelf: de ISFP is daarin loyaal en toegewijd. ISFP’s zijn bescheiden volgers, die zich niet opgejaagd willen voelen. Met een eigen plekje en de vrijheid om een eigen tempo aan te houden, komt de ISFP het best tot zijn recht.

Typische ISFP-eigenschappen

 • teamplayer
 • bescheiden
 • warm
 • gevoelig
 • flexibel
 • praktisch
 • toegewijd

ISFP als werknemer: werk en carrière

Voor de ISFP is de intentie belangrijker dan het resultaat. Dat is terug te zien in de dienstverlenende manier waarop dit MBTI-type zich opstelt in zijn werk. Vraagstukken worden altijd origineel en met het welbevinden van anderen benaderd. De ISFP heeft daar dan ook goed ontwikkelde antennes voor en vindt het prima om het groepsbelang voor te laten gaan. ISFP’s houden van het bieden van praktische hulp en hebben een goed gevoel voor schoonheid. Dit alles maakt dat de ISFP als vanzelf bijdraagt aan een goede sfeer op de werkvloer. Besluiten nemen op basis van feiten en prioriteiten stellen gaat ze minder goed af. Ook kan de ISFP slecht omgaan met kritiek en is hij weinig assertief. De ISFP komt professioneel tot bloei in een harmonieuze, mensgerichte organisatie zonder al te veel hiërarchie. Geschikte sectoren voor de ISFP zijn: gezondheidszorg, dienstverlening (maatschappelijk of zakelijk), kunsten en natuur.

Het liefdesleven van de ISFP: liefde en relaties

De ISFP is hartelijk en neemt zijn vriendschappen en liefdesrelaties serieus. Wel is dit type erg gereserveerd, waardoor hij zijn echte gevoelens verborgen houdt voor anderen. Hierdoor kunnen die anderen zonder het te weten over de ISFP heenlopen, waar de ISFP uiteindelijk dan weer cynisch en bitter van kan worden. Desondanks kijkt dit type over het algemeen met een positieve blik naar de liefde. ISFP’s doen erg hun best om hun partner te plezieren en zijn heel loyaal. Wel hebben ze veel ruimte voor zichzelf nodig, iets wat ze de ander overigens ook gunnen. Ook heeft de ISFP heeft veel waardering en bevestiging nodig van zijn partner en heeft hij een hekel aan conflicten en confrontaties. Mensen van dit type uiten hun liefde gemakkelijker op een lichamelijke manier dan met woorden.

De ISFP onder stress

Het is niet elke dag feest in het leven van de ISFP. Onder druk en stress kunnen MBTI-types trekjes gaan vertonen van tegengestelde MBTI-types. Ze komen als het ware in hun eigen zwakte vast te zitten. De ISFP raakt van de leg door overmatige kritiek, angst voor naderend verlies en schending van zijn waarden. De ISFP gaat hierdoor zelf agressief kritiek geven, de incompetentie van anderen veroordelen en impulsief gedrag vertonen. Om weer tot zichzelf te komen, kan de ISFP gewoon geduldig afwachten, zijn gevoelens onderkend zien door anderen en overmatig rationele mensen tijdelijk vermijden.

Tips: persoonlijke groei en ontwikkeling van de ISFP

Voor een gelukkiger leven kan de ISFP werken aan:

 • vragen om feedback en waardering: het uitblijven van feedback is niet hetzelfde als negatieve feedback;
 • emoties uiten in plaats van opkroppen, voordat de emoties onbeheersbaar worden;
 • uitgaan van het beste in plaats van het slechtste: immers, een positieve instelling wordt vaak met positieve situaties beantwoord.

Celebrities en andere bekende ISFP’s

Welke beroemdheden zijn ook ISFP? Hieronder vind je een lijstje van bekende mensen waarvan wordt gedacht dat ze ISFP zijn.

 • Michael Jackson
 • Brad Pitt
 • Rihanna
 • Marilyn Monroe
 • Elizabeth Taylor
 • Paul McCartney
 • Britney Spears
 • John Travolta
 • Bob Dylan
 • Christina Aguilera
 • David Bowie
 • Jimi Hendrix