MBTI

De MBTI persoonlijkheid

Over MBTI wordt veel gezegd en geschreven. Waar het vroeger vooral veel aanhang had ontstaat er nu ook meer weerstand.

Big5Profiles en MBTI

MBTI is niet helemaal onomstreden. Er komt steeds meer geluid dat het geen goede indicatie is om mensen aan te nemen of in werkprestaties aan af te kunnen lezen. Toch blijft MBTI ontzettend populair bij met name HR-afdelingen en caoches. Naast dat de marketing rond MBTI testen vaak uitmuntend is wordt het resultaat ook als makkelijk in gebruik gezien.

Er kleven echter risico’s aan het resultaat. MBTI gaat bijvoorbeeld alleen uit van de uiterste waarden. De afbeelding hieronder maakt dat duidelijk:

In de weergave van het uiteindelijke profiel wordt uitgegaan van het ‘een’ of het ‘ander’. In de praktijk blijkt echter dat er veel meer nuance zit tussen deze 2 uitersten. Sterker nog, de meeste mensen scoren helemaal niet op het uiterste maar juist ergens in het midden:

DimensieNederlandWereldwijd
Openheid voor ervaringen58,0 % (SD 9.1)57,4 % (SD 9.4)
Conscientieusheid52,6 % (SD 9.6)53,3 % (SD 9.6)
Extraversie50,7 % (SD 8.3)50,6 % (SD 8.5)
Vriendelijkheid53,8 % (SD 8.5)54,0 % (SD 8.9)
Neurticisme48,6 % (SD 14.6)51,0 % (SD 16.1)
Tabel 1: Gemiddelde scores en spreiding per dimensie

Voor meer informatie over deze cijfers: De Big5 Persoonlijkheidstest

Waarom dan de MBTI resultaten bij Big5Profiles?

Vanuit coaches hoorde wij steeds vaker dat er behoefte was aan de duidelijkheid die MBTI biedt. Het wordt vaak ingezet als ‘conversation-starter’ bij coaching trajecten. Naar onze mening is juist die conversatie over de persoonlijkheid waar de meerwaarde behaald wordt. Maar natuurlijk wel alleen als het resultaat van de test gewoon klopt!

Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij ervoor gezorgd dat we niet, zoals veel andere testen doen, het eindeoordeel laten zien maar juist de score op alle verschillende MBTI profielen. Hierdoor ontstaat een totaal beeld en wordt in 1 oogopslag duidelijk in hoeverre het profiel op iemand van toepassing is. Dit noemen we het zekerheidspercentage.

De profielen van MBTI

MBTI kent in totaal 16 verschillende profielen waarin mensen ingedeeld worden. Zoals je in het bovenstaande plaatje kunt zien zijn al deze 16 profielen op jou van toepassing maar in verschillende mate. Hieronder kun je per profiel lezen wat deze betekend.

Aan de slag met jouw persoonlijkheidstest?

Wil je jouw persoonlijkheidsprofiel ontdekken of wil je juist als coach aan de slag met Big5Profiles? Klik dan op een van de knoppen hieronder voor meer informatie.

Mis niks