Ordelijkheid – ook wel zorgvuldigheid genoemd – heeft betrekking op de mate waarin je doelgericht bent en planmatig te werk gaat. Het weerspiegelt de mate waarin je gefocust of juist flexibel bent. Ordelijke mensen hebben zelfdiscipline, zijn plichtsgetrouw en gaan efficiënt en gestructureerd te werk. Omdat ze zich aan afspraken houden, zijn ze vaak heel betrouwbaar. Minder ordelijke mensen zijn daarentegen flexibel en ongedwongen, maar ook rommelig en soms impulsief.

Ordelijk ingestelde mensen zijn vaak goed georganiseerd en houden van een opgeruimde omgeving. Een goede tijdregistratie en werken vanuit een geplande agenda geniet vaak de voorkeur.

Mensen met een hoog ordelijk niveau vertonen ook meer doelgericht gedrag. Ze stellen ambitieuze doelen en zijn gemotiveerd om deze te bereiken. Niet afgeschrikt door hard werken, willen ze gedreven zijn om te slagen in elk aspect van hun leven, inclusief academische prestaties en het bevorderen van hun carrière.

Lage mate van nauwgezetheid wordt weerspiegeld in minder gemotiveerd gedrag. Minder ordelijke individuen maken zich minder zorgen over netheid en stiptheid. Dit kan ertoe leiden dat ze te laat komen op afspraken en vergaderingen, en meer ontspannen zijn in het stellen van levensdoelen.

Mensen met een lage mate van ordelijkheid hebben de neiging om meer impulsief gedrag te vertonen. Ze handelen op het laatste moment in plaats van na te denken over de gevolgen van hun keuzes.