De eigenschap mildheid ofwel meegaandheid heeft betrekking op de mate van mens gerichtheid. Milde mensen zijn geïnteresseerd in anderen, geduldig, aardig en houden rekening met anderen. Ze hechten veel waarde aan hun relaties met anderen en zijn gericht op harmonie. Mensen die bazig zijn houden er een wat zakelijker benadering op na. Ze zijn koppiger en meer gericht op hun eigenbelang.

Mensen die hoog scoren op mildheid zijn vriendelijk en coöperatief. Milde mensen worden vaak door hun collega’s als sympathieker beschouwd en vertrouwen op anderen. Ze zijn vaak altruïstischer en bereid om anderen te helpen in tijden van nood.

Hun vermogen om met anderen samen te werken, betekent dat ze vaak goed werken als teamleden.

Mensen met een hoge mate van mildheid houden er niet van betrokken te zijn bij ruzies, conflicten met anderen en andere vormen van confrontatie. Ze proberen anderen tot bedaren te brengen en te sussen door op te treden als de bemiddelende ‘vredesmaker’ van hun groep.

Personen met een lagere mate van mildheid zijn het vaker oneens met anderen. Ze zijn minder bezorgd over het behagen van andere mensen en het maken van vrienden. Vaak staan ze ​​wantrouwiger tegenover de bedoelingen van andere mensen en zijn minder liefdadig.

In plaats daarvan zijn ze gemotiveerd om te handelen in overeenstemming met hun eigenbelang, met minder respect voor de behoeften van anderen. Als gevolg hiervan worden ze door anderen gezien als egoïstischer dan milde personen.