Natuurlijke reacties heeft betrekking op de mate waarin je gevoelig bent voor prikkels uit de omgeving en behoefte hebt aan zekerheid. Rationeel ingestelde mensen zijn evenwichtig en zelfverzekerd. Mensen die meer emotioneel zijn ingesteld, zijn daarentegen gevoelig en onzeker. Ze maken zich snel zorgen en ervaren veel emotionele ups en downs.

Mensen die meer ordelijk zijn ingesteld handelen vaak gewetensvol. Ze zijn zich bewust van hun acties en de gevolgen die hun acties hebben. Vaak voelen meer ordelijk ingestelde mensen zich verantwoordelijk voor anderen en zijn ze voorzichtig met het uitvoeren van toegewezen taken.

Dit Big5 persoonlijkheidskenmerk wordt gemeten op een schaal dat varieert van rationeel handelen tot emotioneel handelen, de natuurlijke manier van reageren. Mensen die emotioneel handelen maken zich vaak aanhoudende zorgen. Ze zijn angstiger en voelen zich vaak angstig, overdenken hun problemen en overdrijven hun betekenis. In plaats van het positieve in een situatie te zien, staan ​​ze meer stil bij de negatieve aspecten ervan.

Een emotionele natuurlijk reactie kan ertoe leiden dat een persoon in zijn dagelijkse leven minder succesvol omgaat met veelvoorkomende stressfactoren. In plaats daarvan raakt hij of zij vaak gefrustreerd door anderen en kan hij of zij boos worden als gebeurtenissen niet naar wens plaatsvinden.

Mensen met een meer rationele natuurlijke reactie zijn minder bezorgd over deze negatieve zorgen. Ze kunnen rustiger blijven in stresssituaties en problemen in verhouding tot hun belang zien. Als gevolg hiervan maken ze zich in mindere mate zorgen over dergelijke problemen.