Je hebt overal verwachtingen van. Het eten dat je in een restaurant krijgt. De film die je zo gaat bekijken. Maar ook van de mensen om je heen. Verwachtingen zijn goed. Het is een mechanisme dat je helpt om op de juiste manier te reageren, de juiste dingen te doen.

Als het eten in het restaurant tegenvalt, zul je besluiten hier niet meer terug te komen. Aan het einde van een film die tegen viel, maak je een opmerking als: “Wat was dat een slechte film”. Dit wil echter niet zeggen dat het eten of de film ook echt slecht waren. Jouw verwachtingen waren anders dan wat je werkelijk kreeg. 

Ook bij de verwachtingen van de mensen om je heen geldt dit systeem. Hierdoor lopen sommige relaties helaas stuk of ontstaat er ontevredenheid. Jij verwacht iets van een andere dat hij of zij niet waar kan maken.

Verwachtingen op de werkvloer

Op de werkvloer spelen verwachtingen ook een belangrijke rol. Je hebt bepaalde verwachtingen van je collega’s en zij hebben die van jou. Ook op teamniveau zijn er verwachtingen. Zowel van elkaar als vanuit de organisatie buiten het team

Wanneer je in een Scrum team werkt, helpt het mechanisme van de retrospective om de onderlinge verwachtingen op elkaar af te stemmen. De verwachtingen van buiten zijn echter een heel ander verhaal. Hier is binnen Scrum niet direct een oplossing voor ingebouwd.

Toch is het belangrijk hierover in gesprek te gaan. Want wat nu als het team helemaal niet aan de verwachtingen voldoet? Moeten we dan maar afscheid nemen van het team? Moet het team dan maar op cursus?

grayscale photography of children sitting while eating near table

Mag je dat verwachten?

Natuurlijk kun je jouw team, onder het mom van teambuilding, een boomstam door een dichtbegroeid bos laten dragen. De vraag is echter of ze daarna wel jouw verwachtingen waar maken. Misschien is het wel veel beter om ook eens te kijken naar wat je verwacht. Is het wel reëel? Is het wel noodzakelijk?

Stel dat je van een team verwacht dat ze met ontzettend innovatieve ideeën komen. Aan de andere kant heb jij persoonlijk behoefte aan rust waardoor je de kantoorruimte van het team zo clean mogelijk hebt ingericht. Logisch dat hierdoor een totaal gebrek aan creativiteit en inspiratie ontstaat, de teamleden wordt alle prikkels ontnomen. Het werk dat binnen komt, verdeel je zelf onder je teamleden die dat, zodra het af is, weer aan jou teruggeven. Is het dan reëel om te verwachten dat het team met innovatieve ideeën komt?

Daarnaast is het natuurlijk ook de vraag of het nodig is wat je verwacht. Als de zojuist beschreven manier van werken goed past bij de personen in het team en de organisatie blij is met de resultaten, waarom zouden we dan innovatie uit dit team verwachten?

black smartphone near person

We moeten even praten

Het allerbelangrijkste van verwachtingen is dat er over gesproken wordt. Onuitgesproken verwachtingen leiden vaak tot teleurstellingen. De ander weet immers helemaal niet wat je verwacht. De kans dat die verwachting waargemaakt wordt, is dan natuurlijk heel gering.

Praat ook over de reden waarom je iets verwacht. Soms kun je tot de conclusie komen dat jouw verwachtingen eigenlijk niet bijdragen aan het resultaat. Dan is het misschien beter om jouw verwachtingen aan te passen.

Weten wat je verwachtingen zijn

Knap lastig, bepalen wat je verwacht. Zeker als je bedenkt dat veel verwachtingen niet simpel zwart of wit zijn. Stel dat je verwacht dat het Scrum team innovatief is. Maar hoe innovatief wil je dat het team is? Moeten ze continue met nieuwe dingen komen? Wat gebeurt er dan met het werk dat gedaan moet worden?

De verwachtingen kunnen inzichtelijk gemaakt worden met behulp van de Big5Profiles team analyse. Deze geeft je inzicht in de mate van verwachting die je van het team hebt en de mate waarin het team deze waar kan maken. Deze inzichten geven jou een scala aan onderwerpen om over in gesprek te gaan. Of daar nu uitkomt dat jij je verwachtingen bij moet stellen of het Scrum team zich anders moet opstellen maakt niet zo heel veel uit. Feit is wel dat jullie hierdoor in staat zijn het best mogelijke te leveren.

Verwachtingen en realiteit. Maak ze bespreekbaar in je Scrum team

Ben je benieuwd naar jouw verwachtingen en realiteit binnen jouw Scrum team? Bestel dan onze Big5Profiles Teampersoonlijkheidstest. Nodig je teamleden uit en ervaar de inzichten in groei van jouw team.
Ik beloof je, de resultaten zijn boven verwachting.

Ga met jouw team aan de slag