Iedereen doet dingen op een andere manier. Dat is voor de manier waarop we nieuwe kennis tot ons nemen niet anders. We noemen dat de leerstijl. Binnen Big5Profiles geven we inzicht in 4 leerstijlen. Deze 4 leerstijlen komen voort uit 2 persoonlijkheidseigenschappen: zorgvuldigheid en intellectuele autonomie. We kijken dus hoe ordelijk of wanordelijk iemand is en zetten dit af tegen de mate waarin iemand open of juist gesloten is voor veranderingen.

Wanneer we dit in een model uiteen zetten komen we tot het volgende plaatje:

Jou persoonlijke leerstijl bestaat uit intellectuele autonomie en ordelijkheid

Leerstijl Model Big5Profiles

Het is belangrijk om bij de beoordeling van iemands leerstijl niet alleen uit te gaan van dit model. Dit model geeft weliswaar een globaal beeld, echter moet rekening gehouden worden dat andere persoonlijkheidskenmerken ook een belangrijke rol spelen.

Dit model laat bijvoorbeeld niet de invloed zien van extraversie op de leerstijl. Het spreekt voor zich dat een extraverte dromer een heel andere manier van leren erop nahoudt dan een introverte dromer. Maar wat betekenen die titels in het model nu?

Leerstijl: Dromer

Iemand die dromer als leerstijl heeft voelt zich aangetrokken tot nieuwe ideeën. Deze ideeën kunnen met fantasierijke uitwerkingen worden ontwikkeld. Belangrijk is dat een dromer ervoor waakt niet te verdwalen in deze fantasie.

Een dromer is vaak goed in het starten van innovatieve projecten, maar is minder succesvol in het voltooien van die projecten. Een dromer heeft vaak hulp nodig bij het gericht blijven op het doel dat hij of zij voor ogen heeft. Dromers kunnen goed omgaan met onzekerheid en dubbelzinnigheid.

Leerstijl: Goede student

Een goede student is niet noodzakelijk intelligenter dan anderen. Een goede student combineert echter een echte liefde voor leren met de toewijding en organisatie om te kunnen slagen. Creativiteit in het oplossen van problemen is de kernkwaliteit van een goede student. 

Een goede student vindt over het algemeen bezittingen, status en opleidingsniveau belangrijk. Vaak gaan goede studenten qua opleidingsniveau voor het hoogst haalbare niveau.

Leerstijl: Terughoudende geleerde

Een terughoudende geleerde heeft weinig behoefte om een academisch niveau of hoog intellect na te jagen. Vaak zijn er zelfs extra prikkels en stimuli nodig om een terughoudende geleerde aan het leren te krijgen.

Terughoudende geleerde hebben vaak hulp nodig om hun werk te organiseren en op schema te blijven. Het vasthouden van aandacht is in veel gevallen een uitdaging.

Leerstijl: Volgens het boekje

IJverig, methodisch en georganiseerd passen goed bij iemand wiens leerstijl volgens het boekje is. Deze persoon zal zich in de meeste gevallen keurig aan de regels houden. De grootste valkuil van iemand die volgens het boekje leert, is het gebrek aan verbeeldingskracht. Liever wordt een stap voor stap-instructies gevolgd.

Iemand die volgens het boekje leert, blinkt uit in het herhaald leren. Door repetitie maakt deze persoon zich kennis eigen. Echter, wanneer vragen of uitdagingen geen enkel correct antwoord kennen wordt deze persoon onzeker. Hij of zij heeft behoefte aan structuur en afsluiting.

Wie heb ik nodig?

Die vraag is natuurlijk niet zo te beantwoorden. Het antwoord is volledig afhankelijk van wat je zoekt. Ben je op zoek naar iemand die vooral heel veel nieuwe ideeën kan aandragen, dan is een dromer waarschijnlijk de persoon die je zoekt. Ben je op zoek naar iemand die binnen jouw organisatie projecten kan afronden zoals ze afgesproken zijn, dan is iemand met de leerstijl ‘volgens het boekje’ wellicht een goede keuze.

Maar ook hierbij geldt dat het van belang is naar andere factoren te kijken. Stel dat je iemand zoekt die nieuwe ideeën aandraagt. Je gaat voor een dromer die heel introvert blijkt te zijn. Dan zijn de ideeën er wel, maar ze worden maar mondjesmaat geuit. Kijk dus vooral ook naar de andere kenmerken van iemands persoonlijkheid!

Doe de persoonlijkheidstest

Om een volledig beeld te krijgen is het verstandig een persoonlijkheidstest in te (laten) vullen. Deze test geeft inzicht in het gedrag en de persoonlijkheid van iemand.