Dat communicatie super lastig is blijkt wel uit het volgende voorbeeld: Je hebt een document opgesteld van wat er gedaan moet worden. In Jip en Janneke taal met een zo’n detail niveau dat je het bijna beter zelf had kunnen uitvoeren. Een week later krijg je het resultaat. Het lijkt nog niet op wat jij in je hoofd had!

Dit is het probleem dat veel zakelijk tekenaars oplossen binnen bedrijven en organisaties. Door visuele communicatie in te zetten om uit te leggen wat je bedoeld, komt een boodschap vaak veel beter over. Dit komt omdat wij in ons hoofd een beeld vormen van wat we horen. Dit beeld is voor iedereen anders, vandaar ook de verschillen in uitvoering.

Gedragsmodel

Op 23 januari publiceerde we al het Big5Profiles Gedragsmodel:

Een persoonlijkheidstest geeft inzicht in de invloeden op je gedrag van binnenuit

Wanneer we dat als uitgangspunt pakken zien we dat het linker deel, Invloed van binnen, enkel kunnen accepteren. Hoewel dit invloed heeft op ons gedrag heeft het minder invloed op wat we in ons hoofd verbeelden wanneer we iets iets horen.

De rechterkant, Invloed van buiten, heeft wel veel meer invloed op wat we verbeelden. Zou je aan 2 mensen de volgende vraag stellen: “Wat voor een auto zou jij graag bezitten?”, dan kunnen daar volkomen verschillende antwoorden uit komen. Afhankelijk waar iemand vandaan komt en de opvatting die hij of zij over de wereld heeft verschilt het antwoord.

Een gezin dat in de middenklasse zit zal snel gaan voor een praktische, ruime auto:

Visuele communicatie helpt om een helder beeld te krijgen

De vraag zal door iemand uit een meer welvarend gezien misschien meer zo beantwoord worden:

Zorg voor heldere communicatie zodat iedereen dezelfde voorstelling kan maken

Dit zijn natuurlijk extremen, maar het laat zien dat wanneer je iemand vraagt een voorstelling van een auto te maken, dit in het hoofd van die persoon heel verschillend kan zijn van wat jij je voorstelt. Als jij in je communicatie vraagt om een auto in gedachte te nemen kan dit verschil dus ook optreden.

Die conditionering is daar een grote oorzaak van. Om die te overbruggen zetten zakelijk tekenaars visuele communicatie technieken in. In plaats van te praten over het onderwerp, wordt er pen en papier gepakt om het onderwerp te tekenen. Op die manier beeld iedereen uit wat het beeld in het hoofd is.

Communicatie oefening

Nu hoef je helemaal niet goed te kunnen tekenen. Het gaat er niet om of je heel mooi of heel gedetailleerd kunt tekenen. Het belangrijkste is dat je duidelijk tekent. Je tekent niet vanuit kunstzinnig oogpunt maar vanuit het idee jouw gedachten over te brengen. Dit vergt natuurlijk wel wat oefening. Daarom deze kleine opdracht:

Nu we allemaal thuiswerken ziet onze werkplek er voor iedereen anders uit. Probeer nu eens, door middel van tekenen, aan jouw collega’s te laten zien hoe jouw werkplek eruit ziet. 

Je kunt hier natuurlijk ook een variant op verzinnen en aan je collega’s vertellen hoe jouw werkplek eruit ziet. Vraag ze vervolgens om te tekenen wat jij beschreven hebt. Je ziet dan meteen hoe groot de verschillen zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij enorm goed bent in het beeldend uitleggen van jouw situatie!

Heel veel succes en het is natuurlijk heel leuk als je ook de resultaten met ons wilt delen!