Agile komt je vast bekend voor anno 2020. Steeds meer organisaties beginnen aan of zijn al begonnen met hun transitie om als organisatie Agile te gaan werken. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Met de traditionele manier waarop bedrijven vroeger werkten waren ze niet in staat om snel en effectief in te kunnen spelen op deze veranderingen. Maar wanneer overstijg je het Agile doen en begint het Agile worden? De 7 principes van S3 (Sociocracy 3.0) helpen je om Agile te worden en je organisatie te laten groeien. 

In de blog “7 principes om jouw Agile organisatie te laten groeien” krijg je nader uitleg over; empirisme, effectiviteit, transparantie, doorlopend verbeteren, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en consensus. 

Snelheid wordt steeds belangrijker 

Snelheid blijkt van belang als je als organisatie effectief wilt kunnen inspelen om veranderingen. Als je nog een kleine organisatie zoals een startup bent dan ben je van nature al wendbaar. Je bent immers maar met een paar of klein aantal mensen. Beslissingen zijn snel gemaakt en je kunt direct overgaan op de uitvoering van je plannen. Maar voor grotere organisatie vormt dit vaak meer een uitdaging.  

In de praktijk

Hoe krijg je die wendbaarheid van een start-up weer terug?

Johan (Niet zijn echte naam) werkt voor een IT-bedrijf dat in korte tijd hard is gegroeid. Hij is één van de eerste medewerkers van het bedrijf toen het nog een startup was. Wekelijks kwamen ze met alle medewerkers bij elkaar om te bekijken of alles volgens plan verliep. Ze keken welke aanpassingen ze moesten aanbrengen om in te spelen op de veranderingen om hun heen. Maar deze tijd lijkt nu een ver verleden. Hij is nu manager en meeting na meeting volgen elkaar op en er wordt de hele dag vergaderd. Maar ondanks de vele vergaderingen en discussies die hij voert met de andere managers verandert er eigenlijk niets. Medewerkers worden niet meer betrokken. Johan vraagt zich af waar de snelheid en wendbaarheid verloren is gegaan. Hoe kan hij dit weer terug brengen? 


In de loop van de jaren zijn er tijdens de groei van de organisatie afdelingen ontstaan welke vaak worden geleid door leidinggevende of managers. Dit heeft als gevolg dat er als het ware allemaal kleine eilandjes ontstaan. Welke allemaal los van elkaar beslissingen nemen en werk uitvoeren. Bij het doorvoeren van veranderingen kost het heel veel tijd en energie om al deze eilandjes op 1 lijn te krijgen en samen te laten werken. Door gebruik te maken van de 7 principes kun je de eilandjes weer als geheel laten opereren. Zo kun je de omvang van je organisatie in je voordeel gebruiken. Je kunt nu nog sneller reageren op veranderingen die jou en je organisatie raken. 

Een nieuwe manier van leidinggeven 

Om als organisatie Agile te kunnen zijn moet je wel bereid zijn om echt te veranderen. Zo moet je anders kijken naar de manier waarom je leidinggeeft aan de organisatie. Op deze manier zijn afdelingen geen afzonderlijke onderdelen meer. Maar zijn het nu teams met een ander takenpakket. Ze worden niet gemanaged door een manager die verantwoordelijk is voor alles wat ze doen. Ze zijn als team gezamenlijk verantwoordelijk. Op deze manier krijgt iedereen de kans om bij te dragen aan het resultaat. Ze worden verantwoordelijk voor het resultaat dat zij als team leveren. 

Johan is in de loop van de jaren zijn connectie met het team en het bedrijf een beetje verloren. Hij staat nu buiten en boven de mensen die het echte werk doen. Als hij deze connectie weer wil versterken zal hij anders moeten gaan kijken naar zijn team en zijn manier van leidinggeven.  

Manage medewerkers niet. Laat ze met elkaar bepalen wat het er gedaan moet worden om de doelstellingen te realiseren. Op deze manier ontstaat er een hoge betrokkenheid bij de organisatie. Om duurzaam te kunnen groeien als organisatie is het van belang om medewerkers voor langere tijd aan je organisatie te verbinden. Je moet namelijk interessant te zijn en blijven als werkgever. Bij jou worden medewerkers niet geleid maar begeleid om zo hun volledige potentie te bereiken. 

Continue blijven verbeteren 

De wereld om je heen veranderd per minuut. Wat gisteren nog werkte is vandaag ineens totaal onbruikbaar geworden. Om te kunnen blijven groeien en innoveren als organisatie maar ook als persoon moet je jezelf daarom continue blijven verbeteren. Je gebruikt de informatie van gisteren om het vandaag een stukje beter te doen. Door het toepassen van de 7 principes ben je in staat om gebruik te maken van alle kennis en ervaring binnen je organisatie. Combineer dit met je wendbaarheid om te veranderen om steeds een stapje verder te groeien. 

Door structureel terug te kijken op je groeiresultaten kun je bepalen of je de gewenste vooruitgang hebt geboekt. Zo krijg je inzicht in wat wel of juist niet voor jou en je team werkt. Op basis van deze inzichten kun je direct bijsturen. Op zoek gaan naar een manier die wel past en het gewenste effect geeft. “Don’t work harder, work smarter” zullen we maar zeggen. 

Hoe kan ik dit inzetten? 

Ik snap dat je na het lezen van deze blog veel vragen hebt. Je wilt vast weten hoe je dit voor jou bedrijf kan inzetten. Om het toepassen van de 7 principes makkelijker te maken en je te helpen. Om ze in jouw organisatie te implementeren en te monitoren hebben we een speciale tool ontwikkeld. Vergis je niet, je moet nog steeds zelf aan de slag! Maar, onze tool helpt je wel om op de juiste koers te blijven. Door dynamisch te kunnen toetsen waar je staan, wordt voortgang in deze abstracte principes meetbaar, tastbaar. Jouw team krijgt een praatstuk voor verbeteringen.  

Als je organisatie groeit worden er al snel afdelingen en groepen gemaakt die geleid worden door een manager. Want hoe zorg je er anders voor dat je overzicht en grip houdt op wat er binnen je organisatie gebeurt? De situatie van Johan zal velen niet vreemd zijn. Het is de grootste valkuil voor groeiende organisaties. Maar gelukkig kun je het tij keren! 

Wil je er zelf mee aan de slag maar weet je niet goed hoe? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!