Veel organisaties zoeken naar oplossingen om hun manier van werken te verbeteren. Veel gehypte termen als Scrum, Lean en Agile passeren de revue. Coaches en consultants helpen organisaties om deze voorwaarden en werkwijzen te implementeren. Helaas in veel gevallen zonder het gehoopte succes.

In deze blogpost zal ik je helpen de 7 principes van Sociocratie 3.0 te begrijpen. Dit is niet de volgende grote, gehypte, ‘new kid on the block’, maar een manier van denken. Deze manier van denken maakt het mogelijk om echte wendbaarheid binnen jouw organisatie te omarmen. Je bent natuurlijk nieuwsgierig naar deze nieuwe heilige graal, laten we meteen beginnen.

Wat is sociocratie 3.0 eigenlijk?

Sociocracy 3.0, of S3 in het kort, is een open framework waar mensen gebruik van kunnen maken om flexibelere organisaties te laten groeien. Het framework bestaat uit een selectie van op principes gebaseerde patronen – definities, richtlijnen en flexibele processen – die nuttig zijn gebleken voor mensen bij het samenwerken om gedeelde doelstellingen te bereiken.

S3 gaat over het opbouwen van een cultuur van samenwerking die een aanvulling vormt op het natuurlijke verlangen van mensen naar een doel, autonomie en meesterschap, naast hun basisbehoeften aan relaties en het gevoel ergens bij te horen.

Het hele concept van Sociocracy 3.0 is gebaseerd op zijn 7 principes:

Empirisme

Doe dingen op basis van bewijs, experimenteer, test je aannames en wees bereid om kennis opnieuw te evalueren op basis van nieuwe ervaringen.

Effectiviteit

Het gaat verder dan alleen efficiëntie om rekening te houden met het grotere geheel en de impact van acties, zowel nu als in de toekomst.

Transparantie

Zorg ervoor dat de dingen in de openbaarheid, zichtbaar en begrijpelijk zijn voor degenen die het moeten weten of ermee te maken hebben. Maak informatie voor iedereen beschikbaar en begrijpelijk, tenzij er een goede reden is voor vertrouwelijkheid.

Doorlopend verbeteren

Leer van wat je gedaan hebt om het in de toekomst beter te doen.

Verantwoordelijkheid

Zorg voor dingen. Neem verantwoordelijkheid voor verantwoordelijkheden en voor de algemene doelstellingen van de organisatie. Doe wat je hebt afgesproken. Ruim je eigen rommel op!

Gelijkwaardigheid

Mensen die door beslissingen worden getroffen, worden betrokken bij het nemen ervan, met de macht om verandering te beïnvloeden wanneer daar aanleiding toe is (gelijkwaardigheid is juist belangrijk omdat mensen anders vaak niet gelijk zijn in hun vermogen om invloed uit te oefenen).

Consent

Doe dingen zonder redenen om ze niet te doen. Streef naar “goed genoeg voor nu en veilig genoeg om te proberen” beslissingen en verbeter als het duidelijk wordt hoe je dat moet doen (suprematie ligt bij het argument, niet bij een persoon!).

Waarom die 7 principes?

Toen James en Bernhard met de basis van Sociocracy 3.0 begonnen, keken ze naar wat er al gebeurde. Ze vroegen zichzelf af welk gedrag werd uitgenodigd. In de klassieke sociocratie zijn er 3 ingebouwde ‘waarden’: gelijkwaardigheid, effectiviteit en transparantie. Dat deze 3 waarden onderdeel zouden worden van S3 was duidelijk. James en Bernhard kozen ervoor om de waarden te omschrijven als ‘principes’. Dit omdat ze dachten dat dit het bereik zou vergroten voor mensen die ze beschouwen. ‘Waarden’ zijn vaak een bron van conflict wanneer ze worden overwogen. Een principe hoef je niet te waarderen om er rekening mee te houden.

De 7 principes van sociocratie 3.0
“S3 Illustrations” by Bernhard Bockelbrink, used under CC BY SA.

Binnen de klassieke sociocratie was toestemming al een ‘principe’. Voortdurende verbetering en empirisme waren ook voor de hand liggend om kandidaten. Beide zijn essentieel als mensen genoegen nemen met met een besluitvorming in de vorm van ‘goed genoeg voor nu, veilig genoeg om te proberen’ en deze gaandeweg evolueren.

James en Bernhard besloten om verantwoording tot een expliciet principe te maken binnen S3. Omdat Sociocratie 3.0 gaat over het decentraliseren en verdelen van invloed binnen een organisatie. Het is duidelijk dat je verantwoordelijkheid en verantwoording moet nemen wanneer autoriteit wordt gedelegeerd binnen de organisatie.

De rol van deze 7 principes binnen organisaties

Deze 7 principes kunnen verschillende rollen spelen binnen jouw organisatie, maar ook in je dagelijkse leven. Over het algemeen sturen ze het gedrag, maar een goede manier om de rol binnen organisaties te vinden, is door jezelf af te vragen hoe je deze principes toegepast ziet in de organisatie waar je deel van uitmaakt, of juist de afwezigheid van deze principes. Kijk ook of er enkele principes zijn die de kwaliteit van de samenwerking ten goede komen.

Een van de meest opvallende uitkomsten van het overwegen van de principes is dat we ons meer bewust worden van hoe we ons gedragen in hun afwezigheid. Dit is zelfs zichtbaar door ze alleen te beschouwen en deze principes niet daadwerkelijk over te nemen.

Het invoeren van de 7 principes is geen rocket science. Het is logisch voor elke organisatie die in integriteit met zijn omgeving wil handelen, van ervaring wil leren, een samenwerkend, aanpasbaar en intelligent systeem wil genereren dat door de complexiteit kan navigeren. Maar pas op. Alleen omdat ze logisch zijn, wil nog niet zeggen dat ze tegenwoordig wijdverspreid zijn in organisaties. Het lijkt erop dat ze steeds belangrijker worden om te overwegen.

Voeg je eigen principes en waarden toe

Het leukste aan Sociocracy 3.0 is dat het geen framework is dat regels stelt. Je kunt het meer zien als een gereedschapskist die je gebruikt. Je kunt ermee doen wat je ermee wilt doen. Sociocracy 3.0 pas je toe door te kijken naar wat je nodig hebt of welk probleem je wilt oplossen. Vervolgens kijk je naar de patronen en begin je met degene die jou de meeste voordelen geeft.

De schoonheid van Sociocracy 3.0 zit hem in dat flexibele deel van het framework. Wanneer het framework je dwingt tot een of andere manier van werken, creëer je ongezonde activiteiten. Als een framework zegt dat je elke week een vergadering moet houden, maar je hebt niets om over te praten, heb je 2 opties:

  • je voldoet aan de eisen van het gekozen framework en verliest dure tijd
  • of je draait de schroeven los van het betrokken framework (en gebruik het feitelijk niet)

In Sociocracy 3.0 is het essentieel om de 7 principes over te nemen om met succes de patronen uit Sociocracy 3.0 te kunnen inzetten. Maar het is nog steeds belangrijk dat mensen zelf beslissen wat voor hen belangrijk is.

Experimenteren met de patronen uit Sociocracy 3.0 helpt mensen zelf te leren waarom de 7 principes waardevol zijn voor effectievere samenwerking. Als mensen door ervaring leren, kunnen ze deze kennis voor zichzelf overnemen. Zelf bepaalde veranderingen zijn vaak de meest robuuste verandering. Dit komt omdat mensen waarde ervaren om dingen voor zichzelf anders te doen, ze waarschijnlijk hun best zullen doen en echt betrokken zullen zijn.

Betrokkenheid en de wens van mensen om hun best te doen zijn twee kwaliteiten die veel bijdragen aan de algehele effectiviteit, het aanpassingsvermogen en de veerkracht van een organisatie, en geen van beide kan worden afgedwongen – alleen gekozen.

Laat jouw organisatie groeien met deze 7 principes

Door voor deze principes te kiezen, help je jouw organisatie om de groei naar een echte Agile mindset te omarmen. Als deze principes in het DNA van jouw organisatie zitten, is het gemakkelijk om de patronen uit Sociocracy 3.0 te gebruiken om de juiste dingen op het juiste moment te doen.

Wil je er zelf mee aan de slag maar weet je niet goed hoe? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!